peter.johansson@hammaro.se 0761 - 96 53 22

Uppdrag i Hammarö kommun:

Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Budgetberedningen
Ersättare i Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Ersättare i Krisledningsnämnden
Ersättare i Servicenämnden