Se alla

Centralt Tygghetsboende med personal!

Om du är vad Barbro Westerholm brukar kalla för årsrik och i behov av stöttning i vardagen så har du på Hammarö idag två alternativ, att bo i ditt hus eller lägenhet med hemtjänst som kommer och hjälper till utifrån ett biståndsbeslut eller att ansöka om plats i ett så kallat särskilt boende. Särskilt boende blir aktuellt först när du har ett väldigt stort behov av vård och stöttning så i praktiken är det hemma med hemtjänst som gäller.

Vi Liberaler anser att alla ska ha rätten att få bo kvar i sitt hem. Men det finns också en risk med att bo kvar ”hemma”, den ofrivilliga ensamheten. Med åldern så minskar tyvärr förmågan att själv ta sig fram, att komma ut och att träffa människor. Vi människor är sociala varelser och att i praktiken bli en fånge i sin egna bostad är inte ett roligt scenario.

Förr fanns något som kallades serviceboenden, där du bodde i din egna lägenhet men där det också fanns gemensamhetsytor och matsal där du om du ville kunde träffa andra för att umgås, fika eller äta.

Alla människor är unika och det som passar för en person behöver inte nödvändigtvis passa för en annan.

Vi Liberaler vill därför ha ytterligare ett alternativa. Vi tror att Hammarö behöver ett centralt placerat trygghetsboende som kan fylla tomrummet som skapades när det gamla serviceboendet togs bort. Ett boendealternativ för den som är för frisk för att bo på ett särskilt boende men som samtidigt behöver stöd i vardagen och som tycker att ett sådant boende känns attraktivt.

Det ska finnas personal på plats i huset och gemensamma lokaler där de boende kan träffas för att umgås om de så önskar.

Det är också viktigt att ett sådant boende är placerat så centralt att de boende har en bra möjlighet att kunna ta sig ut till affärer, café och apotek.

Av den anledningen har vi lagt en motion i Hammarö kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för och hur ett sådant boende skulle kunna tillskapas.