Se alla

Motion om El-drivna fordon i kommunen

El-drivna fordon som standard i Hammarö Kommun

Ur Hammarö kommuns årsredovisning 2015:

Andelen miljöbilar har ökat med 4 % jämfört med år 2014. Ökningen beror på att kommunen tillsatt en fordonssamordnare som säkerställer att kommunen köper in miljöfordon enligt lagen om befrielse av fordonsskatt från 2013. Hammarös andel miljöfordon är dock lägre än genomsnittet bland landets kommuner, och Hammarö kommer att fortsätta arbeta för att öka andelen genom att göra ett nytt ramavtal för upphandling av fordon som utgår från ovan nämnda lag.”

Hammarö Kommun är en till ytan liten kommun med små avstånd, idealisk för eldrivna fordon. Vi borde alltså kunna ha en högre ambitionsnivå än detta. Som exempel kan nämnas att Arvika kommun som är betydligt större än Hammarö till ytan i slutet av 2014 beslutade om att satsa på eldrivna fordon till sin verksamhet.

Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna:

  • Att Hammarö kommun vid inköp och leasing av nya personfordon som första alternativ väljer eldrivna fordon som andra alternativ laddhybrider och först därefter fordon med ”traditionella” drivmedel.

Peter Johansson
Liberalerna Hammarö