Se alla

Motion om WiFi för allmänheten

Liberalerna har lämnat in en motion om att kommunen ska tar fram en plan för och påbörjar implementering av gratis WiFi för allmänheten på lämpliga platser i kommunen.

Enligt en granskning i Dagens Samhälle nyligen (#3 -17) så har mer än var fjärde kommun infört gratis WiFi till allmänheten eller håller på att införa det.
Vi lever in ett allt mer uppkopplat samhälle och tillgången till Internet är i dag en naturlig del av vardagen. Fler kommuner i landet har sett värdet av att tillhandahålla WiFi åt allmänheten på vissa publika platser som stadskärnor och i parker.
Förutom att vara en service till våra medborgare så kan det även vara en del av marknadsföringen till besökare av vår kommun, i Karlstadsregionens turismstrategiska plan ingår gratis WiFi som ett av målen inom strategiska utvecklingsområden.