Se alla

Ta ansvar för våra gemensamma pengar

Liberalerna vill att skatten ska sänkas, första målsättningen är att vi ska tillbaks till 2019 års nivå (-1,50 kr) och det går att påbörja det med en sänkning på 50 öre redan nästa år.

Vi vill jobba med styrningen av kommunen med målsättningen att skattehöjningen ska tas bort snarast möjligt. Det finns mycket att göra här. Något som kanske låter självklart är att nämnderna, alltså de politiker som är ansvariga för verksamheten är med i ett tidigt skede när budgetramarna tas fram, det är ju trots allt de som bör veta bäst hur vi ska prioritera.

I dag sker inte detta utan nämnderna får presenterat för sig en budgetram som de sen i bästa fall efter grundlig debatt och funderande prioriterar ut till verksamheterna.

I verkligheten så brukar det tyvärr gå till så att budgetramen delas upp som den alltid gjort mellan nämndens verksamheter utan större diskussion och allt fortsätter som tidigare.

Vi behöver jobba med vi-känslan, det är en skattekista som alla pengar kommer ur och vi måste ha som målsättning att förvalta våra gemensamma pengar så varsamt som möjligt.

En kommun aldrig ska ta ut mer skatt av sina invånare än man absolut behöver för att lösa sitt kärnuppdrag, det ökar den personliga friheten!