Se alla

Tillåt friköp av arrendetomter

 

Att äga mark är frihet

Hammarö är unik, med vår närhet till vattnet och vår fantastiska natur är det inte konstigt att vi förutom permanentboende också har en hel del fritidshus på vår vackra ö.

En del fritidshus ligger på mark som kommunen äger men arrenderar ut, de som äger husen betalar alltså en sorts hyra till kommunen för marken. Flera av dessa fritidshusägare har kontaktat kommunen och frågat om de kan få köpa tomten som deras hus ligger på. Vänsterstyret har sagt blankt nej till detta när frågan togs upp på fullmäktige.

Liberalerna ser möjligheten att kunna äga marken ditt hus står på som en naturlig frihet och har argumenterat för att kommunen borde se positivt på när någon vill köpa tomten som deras hus står på.

Förutom det frihetliga argumentet finns dessutom ett ekonomiskt. Intäkterna från försäljningen kan användas till att finansiera delar av de byggen kommunen nu är mitt uppe i, vi skulle alltså behöva låna mindre.

Det tar ca 80 till 100 år att via arrendet (hyran) få in samma summa som en försäljning skulle ge.

De som i dag har hus på tomterna har ett väldigt starkt besittningsskydd som gör att kommunen i praktiken inte kan använda tomterna till något annat så det går knappast att säga att kommunen har någon användning för marken.

Det är sammantaget svårt att inte få känslan att vänsterstyrets nej till all försäljning bottnar i en motvilja till privat ägande, raka motsatsen till vår liberala inställning.